Home

Commercial TV-West
Commercial TV-West
De viaticale zorg groep zorgt ervoor dat de levensverzekering van mensen met een terminale ziekte eerder wordt uitgekeerd.

Zodra een terminale ziekte zich openbaart, verandert het leven op slag.

De kosten voor levensonderhoud lopen ernstig op, terwijl de belangstelling voor financiŽn juist drastisch afnemen. Niks aan de hand als er voldoende beschikking over geld is. Maar als dat niet zo is kan de resterende, over het algemeen heel belangrijke, tijd onnodig voor problemen zorgen.

Bovendien zijn er misschien nog wel sluimerende wensen in te vullen. Een verre reis of een bezoek aan een (buitenlandse) oncoloog, arts of andere specialist voor een second opinion waarvan de kosten niet worden vergoed.

Ook andere zaken, die vaak extra geld kosten, kunnen de kwaliteit van het leven voor de terminale patiŽnt (en de eventuele partner) verbeteren. Denk daarbij aan thuiszorg of particuliere zorg, de aanschaf van hulpmiddelen, extra aanpassingen in huis, hogere stookkosten, meer visite over de vloer, een speciaal† dieet, etcetera.

Als de terminale patient vroeger een levensverzekering heeft afgesloten biedt dat uitkomst. Wij kunnen namelijk de uitbetaling† tijdens het leven laten plaatsvinden zodat de patiŽnt er nog de vruchten van kan† plukken.

Ook vele overlijdensrisicoverzekeringen die, vaak in combinatie met een hypotheek, zijn afgesloten kunnen wij nog tijdens het leven verzilveren. Wij staan in contact met alle verzekeringsmaatschappijen met een vestiging in Nederland, mits deze† onder toezicht van de verzekeringskamer staat.Eenvoud

Slechts een kort gesprek met ons is voldoende om vervroegde uitbetaling in gang te zetten. Dus geen vervelende gesprekken met verzekeringsartsen of -agenten. Een aanvraagformulier invullen, een terminaalverklaring van de behandelend arts of specialist , de polis en een kopie identiteitsbewijs is alles wat nodig is. Een van onze medewerkers haalt de documenten persoonlijk op.

Informatie

Voor verdere informatie is een telefoontje naar ons voldoende: 079 - 361 71 23.
Ook via deze website kunt u meer lezen over ons en viaticale zorg.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Als u zich wilt aanmelden voor onze berichtenservice , dan kan dat hier: Aanmelden >>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Meer informatie voor PatiŽnten & Partners staat hier >>
Meer informatie voor Artsen & Specialisten staat hier >>
Meer informatie voor Hulpverleners & Betrokkenen staat hier >>

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


VZG-NIEUWS: Patiënten

Lijfrente op Maat voor Chronisch zieke patiŽnten

Mensen met een chronische ziekte vallen vaak tussen wal en schip. Zo ook bij het aanvragen van een levensverzekering. Evenals gezonde mensen hebben zij behoefte aan financiele zekerheid, een solide oudedagsvoorziening of een voorziening om de hypotheek af te lossen.

 

De lijfrente op maat verzekering biedt uitkomst.


Hele artikel >>
Uitkeren tijdens terminale ziekte
Bron: De Telegraaf | 26 Januari 2010 | www.telegraaf.nl

AMSTERDAM -  Verzekerden die terminaal ziek zijn, kunnen voortaan kiezen voor een polis waarbij ze al een geldbedrag ontvangen tijdens hun leven in plaats van pas na hun overlijden.

Hele artikel >>
APS: Levensverzekering nog tijdens leven laten uitbetalen
Bron: ANP PERS SUPPORT | 6 Januari 2009
Voortaan kunnen mensen met een fatale ziekte onder de leden hun levensverzekering via VZG, een daarin gespecialiseerd bedrijf, nog tijdens hun leven laten uitbetalen.

Hele artikel >>

VZG-NIEUWS: Artsen & Specialisten

Lijfrente op Maat voor Chronisch zieke patiŽnten

Mensen met een chronische ziekte vallen vaak tussen wal en schip. Zo ook bij het aanvragen van een levensverzekering. Evenals gezonde mensen hebben zij behoefte aan financiele zekerheid, een solide oudedagsvoorziening of een voorziening om de hypotheek af te lossen.

 

De lijfrente op maat verzekering biedt uitkomst.


Hele artikel >>

VZG-NIEUWS: Participaties

Netwerkborrel Rabobank Zoetermeer
Het balang van netwerken als belangrijk instrument om financien op orde te krijgen
Hele artikel >>
Rabobank accepteert viaticale regelingen
Niet alleen op het gebied van financiële dienstverlening, maar juist
ook op het terrein van integriteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid legt de Rabobank Groep zichzelf heldere en hoge normen op. Toch komt het regelmatig voor, dat er intern vragen rijzen hoe met specifieke gevallen om te gaan. In zulke gevallen kan de Commissie Ethiek optreden als adviseur voor ethische vragen.

Hele artikel >>